Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego https://ceramiska.art/ („Sklep”)

określający między innymi zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI

 1. Definicje
 2. Kontakt ze Sprzedawcą
 3. Wymagania techniczne
 4. Zakupy w Sklepie
 5. Płatności
 
 1. Realizacja zamówienia
 • Prawo do odstąpienia od umowy
 • Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy
 
 1. Reklamacje
 2. Dane osobowe
 3. Zastrzeżenia
 • Postanowienia dotyczące Kupujących, którzy nie są Konsumentami

Załącznik numer 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 1. DEFINICJE
 

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – regulowana oddzielnym regulaminem bezpłatna funkcja Sklepu (usługa jest świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot, który kupuje w Sklepie.
Punkt odbioru – punkt znajdujący się przy ulicy Mickiewicza 9a/U1, 19-300 Ełk
Regulamin – ten regulamin.
Sklep – sklep internetowy https://ceramiska.art/ prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://ceramiska.art/
Sprzedawca – Scribo Patrycja Piktel-Kuźnicka z siedzibą przy ul. Mickiewicza 9a/U1, 19-300 Ełk, NIP: PL 8481863864, REGON: 363281986

 1. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
 
 1. Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 9a/U1, 19-300 Ełk
 2. Adres e-mail: [email protected]
 3. Telefon:
 
 • WYMAGANIA TECHNICZNE
 • Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebujesz:
  • urządzenia z dostępem do internetu
  • przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript oraz pliki cookies (ciasteczka).
 • Do złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ustępie 1, konieczne jest aktywne konto e-mail.
 
 1. ZAKUPY W SKLEPIE
 • Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, a więc zawierają podatek VAT.
 • Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz koszty dostawy towaru, jeżeli w danym przypadku ma to zastosowanie.
 • Wybrany do zakupu towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 • Później Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz sposób płatności za zamówienie oraz podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 • Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu Sklepu przez Kupującego.
 • Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 • Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 • Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, to znaczy założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 
 1. PŁATNOŚCI
 • W zależności od wyboru Kupującego za złożone zamówienie można zapłacić:
  1. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. Za pomocą karty płatniczej:
   1. Visa,
   2. Visa Electron,
   3. MasterCard,
   4. MasterCard Electronic,
   5. Maestro,
  3. Za pomocą platformy płatniczej:
   1. Dotpay,
   2. PayPal,
   3. Przelewy24,
  4. Za pobraniem, to znaczy kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
  5. Gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.
 • W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
 • Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych sposobów płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tym sposobem jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 • Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
 
 1. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 
 • Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 • Termin realizacji zamówienia wynosi 5 Dni roboczych.
 • W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po opłaceniu zamówienia przez Kupującego.
 • W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 • Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:

– Rzeczpospolita Polska

– kraje członkowskie Unii Europejskiej

 • W zależności od tego, jaki sposób dostawy wybrał Kupujący, Towary zakupione w Sklepie dostarczane są:

– za pośrednictwem firmy kurierskiej

 • Kupujący może odebrać towar osobiście w Punkcie Odbioru w godzinach jego otwarcia.
 • W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku, gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie
 
 • PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
 • Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie danego towaru.
  2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniego towaru w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
  3. zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 • Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, wykorzystując dane podane w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo przesłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 • Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 • W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 • Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Sprzedawca zwraca się z prośbą o zwracanie towaru na adres: ul. Mickiewicza 9a/U1, 19-300 Ełk, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 • Konsument odpowiada wyłącznie za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 • Jeżeli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 • W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.
 
 • WYJĄTKI OD PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
  7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 
 1. REKLAMACJE
 • W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie Cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 • Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie Cywilnym:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • żądać usunięcia wady.
 • Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 • Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres przy ul. Mickiewicza 9a/U1, 19-300 Ełk.
 • Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej oraz o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 • Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 
 • POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 • W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać, między innymi, z:
  • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod następującym adresem: link
  • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod następującym adresem: link
  • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów,
  • internetowej platformy ODR dostępnej pod następującym adresem: link

 1. DANE OSOBOWE
 • Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze Sklepu przez Kupującego jest Sprzedawca.
 • Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
 
 1. ZASTRZEŻENIA
 • Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 • Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga każdorazowo osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 • Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu są zawierane w języku polskim.
 • Żadne z postanowień tego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 • Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych oraz umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
 
 • POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH, KTÓRZY NIE SĄ KONSUMENTAMI
 
 • Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 • Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest wyłączona.
 • W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 

Załącznik numer 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z  którego Konsument może skorzystać, ale nie musi:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Scribo Patrycja Piktel-Kuźnicka, ul. Mickiewicza 9a/U1, 19-300 Ełk
adres e-mail:[email protected]

– Ja/My(*) [Imie i nazwisko] niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

[Nazwa usługi]

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
– Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): 

– Adres Konsumenta (-ów): 

Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin konta

Regulamin konta w Sklepie https://ceramiska.art/

SPIS TREŚCI
I.  Definicje
II. Kontakt ze Sprzedawcą
III. Wymagania techniczne
IV. Konto
V. Reklamacje
VI. Dane osobowe
VII. Zastrzeżenia

 1. DEFINICJE

Konto – uregulowana w tym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy ceramiska.art prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://ceramiska.art/
Sprzedawca – Scribo Patrycja Piktel-Kuźnicka z siedzibą przy ul. Mickiewicza 9a/U1, 19-300 Ełk, NIP: PL 8481863864, REGON: 363281986

 1. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
 • Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 9a/U1, 19-300 Ełk
 • Adres e-mail: [email protected]
 • Telefon:
 
 • WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • aktywne konto e-mail,
  • urządzenie z dostępem do Internetu (np. komputer, telefon komórkowy),
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies (ciasteczka).
 
 1. KONTO
 • Założenie Konta jest dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 • Konto zapewnia Kupującemu dodatkowe możliwości, np.: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia, czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 • W celu założenia Konta należy wypełnić odpowiedni formularz na stronie Sklepu.
 • W momencie założenia Konta na czas nieokreślony zawierana jest pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 • Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 • W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: [email protected], czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.
 
 1. REKLAMACJE
 • Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail [email protected]
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 Dni.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 • W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać, między innymi, z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod następującym adresem:link
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów znajduje się pod następującym adresem: link.
  3. internetowej platformy ODR dostępnej znajduje się pod następującym adresem:link 
 
 1. DANE OSOBOWE
 • Podczas korzystania ze Sklepu Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego jest Sprzedawca.
 • Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona na stronie internetowej Sklepu.
 
 • ZASTRZEŻENIA
 • Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 • Umowa w zakresie prowadzenia Konta jest zawierana w języku polskim.
 • W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 • Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 • Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 Dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 • W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy [email protected], czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta w momencie wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 • W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 • W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 • Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.