Deklaracja Zgodności WE

PRODUCENT: Scribo Patrycja Piktel-Kuźnicka

      ul. Mickiewicza 9a/u1

      19-300 Ełk

      NIP: 8481863864

oświadcza, że wyroby ceramiczne z Pracowni Ceramiki Artystycznej są  przeznaczone do kontaktu z żywnością i spełniają wymogi określone w Załączniku Nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 15.01.2008 w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczone do kontaktu z żywnością (Dz. U. z 2008 r. Nr 17 poz. 113).